Bouw van het eerste protontherapiecentrum in België

01 mei 2017

Op vrijdag 26 April is in het UZ Leuven, met een officiële presentatie, de bouw van het eerste protontherapiecentrum van België van start gegaan. De voorstelling genaamd ‘ParTICLe’ werd druk bezocht, met als gasten onder andere de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block en twee Vlaamse ministers; Philippe Muyters en Jo VanDeurzen. De ministers, samen met enkele professoren en bestuursleden, vulde de middag met presentaties. De middag eindige met de door dJGA geproduceerde animatie van het nieuwe centrum.

Het UZ Leuven en het UZ Saint-Luc investeren in een onderzoeks- en behandelcentrum voor protontherapie. Samen met het UZ Gent en de industrie zal er in dit centrum gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van proton- en koolstof-ion-behandelingen. De behandeling blijkt succesvol bij kinderen met kanker en bij tumoren in het centrale zenuwstelsel.

Ambitie
Het nieuwe centrum moet een internationaal toonaangevend instituut worden. De architecturale ambitie is het creëren van een gebouw dat qua beeld en uitstraling aansluit bij deze status. De grootste ontwerpuitdaging voor het team BAM Contractors, waarvan dJGA en ar-te als ontwerpende architecten deel uitmaken, hierbij is op een kwalitatieve en belevingsvolle manier daglicht te brengen in een gebouw dat zich grotendeels ondergronds bevindt.

Het gebouw in zijn geheel en de publieksruimte in het bijzonder zijn zo vormgegeven dat men geen moment het gevoel krijgt opgesloten te zitten in een kelderruimte. Voor het psychologisch welbevinden van de patiënt is dit van fundamenteel belang. De essentie van het ontwerp bestaat vooral in het wegnemen van stressverhogende factoren. Personeel, bezoekers & patiënten zijn allen gebaat met een aangename en leesbare omgeving.

Speerpunten

• Een waardige entree en wachtruimte

• Een centrale zone voorzien van veel daglicht

• Ruimtelijkheid, openheid en een overzichtelijke indeling

• Vertrouwenwekkende uitstraling

• Eerlijk materiaalgebruik

• State-of-the-art techniek

Openwervendag

De afgegraven bouwput van het nieuwe protontherapiecentrum is op zondag 7 mei af te dalen tijdens de openwervendag in België.


Deel dit project